+30 210 27 09 600 edafo@edafomichaniki.gr

Γενικά

Η εταιρεία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ έχει σχεδιάσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001/2000, με σκοπό να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα όλων των διεργασιών.

Το Σ.Δ.Π. περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της Διαχείρισης της Ποιότητας.

 

 

N
Καθορίζει τις διεργασίες που αναγνωρίζονται, συμπεριλαμβάνονται και εφαρμόζονται στα πλαίσια του Σ.Δ.Π.
N
Έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία, όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικοί.
N
Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των εργασιών της.
N
Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις διεργασίες της κατά τις προγραμματισμένες Ανασκοπήσεις της Διοίκησης.
N
Θέτει σε εφαρμογή δράσεις, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα και για τη διαρκή βελτίωση των εργασιών της, μέσω της συλλογής καθορισμένων πληροφοριών και δεδομένων και της ανάλυσης και αξιολόγησής τους κατά τις προγραμματισμένες Ανασκοπήσεις Διοίκησης.
Στη συνέχεια παρατίθεται οι Διεργασίες που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας και τις αντίστοιχες Διαδικασίες που τις περιγράφουν:

Λ.Δ. 2.1 Υποβολή προσφορών
Λ.Δ. 2.2 Λειτουργία τμήματος εργοταξίων
Λ.Δ. 2.3 Λειτουργία τμήματος εργαστηρίου
Λ.Δ. 2.4 Λειτουργία τμήματος μελετών γραφείου
Λ.Δ. 2.5 Λειτουργία τεχνικο-οικονομικού τμήματος
Λ.Δ. 2.6 Έλεγχοι ποιότητας εργασιών
Λ.Δ. 2.7 Συνεχής βελτίωση τεχνικών υπηρεσιών
Λ.Δ. 2.8 Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού
Λ.Δ. 2.9 Βαθμονόμηση οργάνων

Γ.Δ. 1.1 Αρμοδιότητες προσωπικού
Γ.Δ. 1.2 Ανασκόπηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
Γ.Δ. 1.3 Έλεγχος εγγράφων και οργάνωση αρχείων
Γ.Δ. 1.4 Αξιολόγηση προμηθευτών
Γ.Δ. 1.5 Διεκπεραίωση αγορών
Γ.Δ. 1.6 Μη συμμορφούμενο προϊόν / υπηρεσία – Διορθωτικές ενέργειες
Γ.Δ. 1.7 Προληπτικές ενέργειες
Γ.Δ. 1.8 Εσωτερικοί έλεγχοι
Γ.Δ. 1.9 Εκπαίδευση προσωπικού – στελεχών
Γ.Δ. 1.10, Γ.Δ. 1.11, Γ.Δ. 1.12 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες
Γ.Δ. 1.13 Δείκτες ποιότητας αποδοτικότητας – Στατιστικές τεχνικές
Γ.Δ. 1.14 Χειρισμός – Αποθήκευση – Φύλαξη

Ευθύνες, Αρμοδιότητες, Λειτουργία

Η εταιρεία καθορίζει τις υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του προσωπικού που εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα μέσω των ελεγχόμενων εγγράφων.

Οι θέσεις του ανώτερου προσωπικού καθορίζονται μέσω του οργανογράμματος της εταιρείας.

Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας του ανώτερου προσωπικού με τις αντίστοιχες ευθύνες και αρμοδιότητες τους για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας είναι:

Υπεύθυνος της Οργάνωσης της Εταιρείας

Γενική εποπτεία των τμημάτων της Εταιρείας

Υπεύθυνος για την ετήσια σύγκλιση Συμβουλίου για την Ποιότητα

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση προσφορών – Εκδηλώσεων και για τον έλεγχο των συμβολαίων

Υπεύθυνος για τον έλεγχο Διαδικασιών Παραγωγής Υπηρεσιών

Υπεύθυνος εφαρμογής της διαδικασίας εκπαίδευσης προσωπικού

Υπεύθυνος εφαρμογής της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών

Υπεύθυνος εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης εργαζομένων

Υπεύθυνος εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης από τους πελάτες

Υπεύθυνος εφαρμογής της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης τεχνικών υπηρεσιών

Αντιπρόσωπος της εταιρείας για θέματα ποιότητας

Υπεύθυνος για επαφή με τον φορέα πιστοποίησης

Αρμόδιος για την προώθηση και βελτίωση της ποιότητας στο σύνολο της εταιρείας

Υπεύθυνος του ελέγχου τεκμηρίωσης του Σ.Δ.Π.

Αρμόδιος για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την ποιότητα

Υπεύθυνος για τη διαχείριση των ελεγχόμενων εγγράφων επιχείρησης

Υπεύθυνος για τη γενική εποπτεία υλοποίησης της διαδικασίας Χειρισμός – Αποθήκευση – Φύλαξη

Αρμόδιος για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ποιότητας

Υπεύθυνος για την γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας και την τήρηση αρχείων

Υπεύθυνος για το διαδικαστικό – οργανωτικό μέρος του ελέγχου των συμβάσεων

Υπεύθυνος για την έγκαιρη υποβολή των μελετών

Υπεύθυνος για την λήψη εξωτερικών τηλεφωνημάτων της εταιρείας και υποδοχής πελατών.

Υπεύθυνος για οικονομικά θέματα της εταιρείας

Υπεύθυνος για την αποστολή των ερωτηματολογίων Προμηθευτών, Υπεργολάβων, Συνεργατών της εταιρείας και για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών – υπεργολάβων – συνεργατών

Υπεύθυνος για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του τμήματος Μελετών και της απόδοσης των εργαζομένων

Υπεύθυνος για τον καθορισμό “Υπεύθυνου Μελέτης Έργου” και “Ομάδας εργασίας” για κάθε μελέτη

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή προγράμματος εξαμηνιαίου ελέγχου διαδικασιών παραγωγής των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της Γ.Δ. Ελέγχου Μη Συμμορφούμενου Προϊόντος για το τμήμα Μελετών

Υπεύθυνος για την οργάνωση, τον έλεγχο της σωστής διεξαγωγής εργασιών υπαίθρου και της απόδοσης των εργαζομένων

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της Γ.Δ. Ελέγχου μη Συμμορφούμενου Προϊόντος για το εργοτάξιο

Εποπτεία συντήρησης του εξοπλισμού για το εργοταξιακό τμήμα

Υπεύθυνος σε τεχνικοοικονομικά θέματα που περιλαμβάνουν επιμετρήσεις και σύνταξη λογαριασμών.

Υπεύθυνος για την εφαρμογή πρόσθετων κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου απαιτείται.

Υπεύθυνος για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του εργαστηρίου και της απόδοσης των εργαζομένων

Αρμόδιος για την εφαρμογή της διαδικασίας βαθμονόμησης των οργάνων εργαστηρίου

Υπεύθυνος συντήρησης του εξοπλισμού για το τμήμα του εργαστηρίου

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της Γ.Δ. Ελέγχου Μη Συμμορφούμενου προϊόντος για το εργαστήριο

logo-bvqi1-4        logo-ags1-4  logo-keynetix1-4

logo-bvqi1-4    logo-esyd1-4  logo-ags1-4  logo-keynetix1-4