+30 210 27 09 600 edafo@edafomichaniki.gr

Υπηρεσίες Συμβούλου

  • Σύνταξη Εκθέσεων Παρουσίασης και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών
  • Σύνταξη Γεωτεχνικών Μελετών
  • Ειδικές Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου

Σύνταξη Εκθέσεων Παρουσίασης και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Παρουσίασης Γεωτεχνικών Ερευνών και Δοκιμών, το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των εργασιών και δοκιμών υπαίθρου και εργαστηρίου με λεπτομερή περιγραφή των μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και συγκεντρωτικούς πίνακες και διαγράμματα αποτελεσμάτων επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών, σχολιασμό των αποτελεσμάτων και μητρώα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, διατρήσεων και ερευνητικών φρεατίων.

Συμπλήρωση της Τεχνικής Έκθεσης Παρουσίασης με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών που περιλαμβάνει:

03

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων τυχόν τοποθετηθέντων οργάνων μετρήσεων

03

Προσδιορισμό της στάθμης των υδάτων εντός των γεωτρήσεων

03

Επιλογή των πιο κατάλληλων παραμέτρων για την σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης

03

Παρουσίαση κατά τρόπο σαφή και εποπτικό των ορίων μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων υπεδάφους σε συσχετισμό με τη στρωματογραφία του υπεδάφους.

03

Κατάταξη του εδάφους από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας και καθορισμός της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η περιοχή έργου

03

Επισήμανση τυχόν γεωτεχνικών κινδύνων (π.χ. κατολίσθηση, υδροφορία,, κτλ) και υποβολή προτάσεων για την σύνταξη της τελικής γεωτεχνικής μελέτης

03

Ταξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών και παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους μεταβολής των κυριότερων στοιχείων.

03

Υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος & τον αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση.

03

Λεπτομερή περιγραφή και σχεδίαση σε κατάλληλες διατομές των διαφόρων στρώσεων υπεδάφους με βάση τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συμπιεστότητας.

Σύνταξη Γεωτεχνικών Μελετών

Φράγματα και

συνοδά έργα

Yπερχειλιστής, σήραγγα εκτροπής, κλπ

Συνθήκες εκσκαφής και θεμελίωσης, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών κατά τις φάσεις κατασκευής, δάνεια υλικά, ζωνοποίηση, υπολογισμός παραμορφώσεων, δυναμικές αναλύσεις ευστάθειας.

Υπόγεια έργα

Σήραγγες, σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση, μικροσήραγγες

Μεθοδολογία κατασκευής, καθορισμός τυπικής διατομής, σχεδιασμός προσωρινής και μόνιμης υποστήριξης, σχεδιασμός αποστραγγίσεων-στεγανοποιήσεων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, επίδραση σε επιφανειακές θεμελιώσεις, καθορισμός οργανομετρήσεων παρακολούθησης κατασκευής.

Φράγματα και

συνοδά έργα

Yπερχειλιστής, σήραγγα εκτροπής, κλπ

Συνθήκες εκσκαφής και θεμελίωσης, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών κατά τις φάσεις κατασκευής, δάνεια υλικά, ζωνοποίηση, υπολογισμός παραμορφώσεων, δυναμικές αναλύσεις ευστάθειας.

Υπόγεια έργα

Σήραγγες, σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση, μικροσήραγγες

Μεθοδολογία κατασκευής, καθορισμός τυπικής διατομής, σχεδιασμός προσωρινής και μόνιμης υποστήριξης, σχεδιασμός αποστραγγίσεων-στεγανοποιήσεων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, επίδραση σε επιφανειακές θεμελιώσεις, καθορισμός οργανομετρήσεων παρακολούθησης κατασκευής.

Προσωρινές και

μόνιμες αντιστηρίξεις

Τοίχοι τύπου Βερολίνου, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλοσανίδες, συρματοκιβώτια και οπλισμένοι τοίχοι με γεωσυνθετικά υλικά, προσωρινές και μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, παθητικές ηλώσεις.

Λιμενικά Εργα

Μελέτες θεμελίωσης κρηπιδωμάτων, βελτίωση εδάφους, πασσαλοσανίδες, αντιδιαβρωτική προστασία με συρματοκιβώτια και γεωσάκκους (geotubes), μελέτες βυθοκορήσεων, έλεγχος υλικών και λιθορριπών, εκτίμηση φέρουσας ικανότητας και παραμορφώσεων υφισταμένων έργων προς επισκευή, αποτίμηση υφιστάμενων γεωτεχνικών συνθηκών.

Ειδικές Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου

Υπηρεσίες συμβούλων σε γεωτεχνικά έργα, οδοποιίας και σιδηροδρομικά έργα

Επίβλεψη εργασιών κατασκευής έργων

Επί τόπου αποτίμηση χαρακτηριστικών των δομικών υλικών (σκυρόδεμα, αδρανή, ασφαλτικά υλικά).

Επί τόπου γεωχημικοί ελέγχοι εδάφους και υπόγειου νερού

Υπηρεσίες συμβούλων σε γεωτεχνικά έργα, οδοποιίας και σιδηροδρομικά έργα

Επί τόπου γεωχημικοί ελέγχοι εδάφους και υπόγειου νερού

logo-bvqi1-4        logo-ags1-4  logo-keynetix1-4

logo-bvqi1-4    logo-esyd1-4  logo-ags1-4  logo-keynetix1-4