+30 210 27 09 600 edafo@edafomichaniki.gr

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Γεωχημικές Έρευνες και Μελέτες εδάφους, υπεδάφους, ιζημάτων ρεμάτων και θαλάσσιων ιζημάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

N

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

N

Τελικοί Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Στρατηγική Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ESA Phase III)

N

Γεωτεχνικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΧΥΤΑ

N

Περιβαλλοντικές Υδρογεωχημικές Έρευνες και Μελέτες

N

Αναγνώριση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών (ESA Phase I) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 1527 – 05

N

Παρακολούθηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Υπόγειων Νερών

N

Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος: Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι, Ανάλυση & Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ευθύνης, Ανάλυση & Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου, Έλεγχος και Πρόληψη Ρύπανσης

N

Υπηρεσίες Συμβούλου και Εκτέλεση Ειδικών Έργων Απορρύπανσης Εδαφών (εκσκαφή και διάθεση, σταθεροποίηση, κλπ) και Υπόγειων Νερών (Διαπερατά Φράγματα Αντιδραστηρίων, κλπ)

N

Περιβαλλοντικές Γεωχημικές Έρευνες και Μελέτες εδάφους, υπεδάφους, ιζημάτων ρεμάτων και θαλάσσιων ιζημάτων

N

Επί τόπου μετρήσεις (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, επικίνδυνων / εκρηκτικών αερίων, υδροχημικών παραμέτρων)

N

Περιβαλλοντικές Υδρογεωχημικές Έρευνες και Μελέτες

N

Σχεδιασμός Πρωτόκολλου Δειγματοληψίας σε Περιβαλλοντικές Έρευνες

N

Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Καταγραφής και Αξιολόγησης Ρύπανσης εδάφους - υπεδάφους - υπόγειων νερών (ESA Phase II) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E1903 – 97 (2002)

logo-bvqi1-4        logo-ags1-4  logo-keynetix1-4

logo-bvqi1-4    logo-esyd1-4  logo-ags1-4  logo-keynetix1-4