+30 210 27 09 600 edafo@edafomichaniki.gr

Κατάλογος έργων

Εκσκαφές & Κατασκευές Αντιστήριξης

Εκσκαφές & Κατασκευές Αντιστήριξης

h

2009 έως 2011

Εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών του έργου “Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου” (2011)

Γεωτεχνική μελέτη πρανών ορυγμάτων στις θέσεις 1-Π69 και 2-Π24 στον προϊστορικό οικισμό στην περιοχή Ακρωτηρίου της νήσου Θήρας (2011)

Λεπτομερείς γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες χωματουργικών έργων στο τμήμα Πύργος – Τσακώνα Χ.Θ. 36+000 – Χ.Θ. 77+682.69 του έργου Παραχώρησης ΕΚΠΠΤ (2009)

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την κατασκευή πολυόροφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων P1 στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος (2009)

Γεωτεχνικές μελέτες για την αποκατάσταση αστοχιών ορυγμάτων οδοποιίας Φράγματος Αποσελέμη (2008)

Γεωτεχνική – Γεωλογική έρευνα και μελέτη γα το έργο “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Κατασκευή τμήματος Απομαρμά – Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (2008)

Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνική αξιολόγηση ερευνών και μελέτες στο έργο: “Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα). Μελέτη τμήματος α) Τύρναβος – Αρχή παράκαμψης Ελασσόνας, β) Μικρό Ελευθεροχώρι – Ορια Νομών Λάρισας Κοζάνης” (2008)

 

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες τεχνικών έργων στο έργο: “Elefsina – Korinthos – Patras – Pyrgos -Tsakona (EKPPT) Motorway, Section Korinthos – Patras (Ch. 90+100 – Ch. 120+000)” (2008)

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο έργο: “Elefsis refinery upgrade project” (2008)

Γεωτεχνικές έρευνες για τον σχεδιασμό χωματουργικών έργων υποτμημάτων 2 και 3 (Κόρινθος – Πάτρα και Πάτρα – Πύργος στα πλαίσια του έργου Παραχώρησης “Αυτοκινητόδρομος ΕΚΠΠΤ” (2008)

Γεωτεχνική μελέτη για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και υποβολή προτάσεων μέτρων αποκατάστασης υφιστάμενων τοίχων αντιστήριξης ακινήτου της ΟΤΕestate στην Δράκεια Μαγνησίας (ΤΕΚ Δράκειας). (2008)

Γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτες στο έργο παραχώρησης: “Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)” (2008)

h

2007 έως 2004

Επείγουσες οριστικές Γεωλογικές – Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες: α) στα πρανή ορυγμάτων των Χ.Θ. 146+000 και Χ.Θ. 161+500 και β) στο τμήμα από Χ.Θ. 193+500 έως Χ.Θ. 194+000 του οδικού άξονα Κορίνθου – Πατρών (2007)

Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη του έργου: “Μελέτη του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία. (Τμήματα: Λούβρο – Τριποταμιά – Κόμβος Ηραίας)” (2007)

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου της Υπηρεσίας, Προϊσταμένης Αρχής Δ1 και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, στην υλοποίηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (2007)

Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας (Αρ. Σύμβασης TSA-334/07) (2007)

 

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την κατασκευή του τμήματος αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι (μήκους 3 χλμ περίπου) και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι – Σητεία (από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200) (2006)

Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την προστασία του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Κατολίσθηση στην Χ.Θ. 362+100 στο Κίτρο Ν. Πιερίας (2004)

Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο έργο: “Οδικός άξονας Ηράκλειο – Βιάννος. 3ο υποέργο. Κατασκευή οδού Αλάγνι – Αρκαλοχώρι (Χ.Θ. 12+270 – Χ.Θ. 17+641)” (2004)

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων – οίκων για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στον έλεγχο και ολοκλήρωση των γεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για την δημοπράτηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Περιλαμβάνεται η σήραγγα Αγίου Νικολάου – Καλό Χωριό (2004)

h

2002 - 2003

Γεωτεχνικές μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή υπόγειου τεχνικού έργου (cut and cover) στην οδό σύνδεσης Εξοχής (Ελλάδα) με την Gotse Delchev (Βουλγαρία) (2003)

Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες των νέων επεκτάσεεων του Μετρό Αθήνας (σήραγγες & υπόγειοι σταθμοί) α) Ηλιούπολη – Ελληνικό & αμαξοστάσιο, β)Αιγάλεω – Χαιδάρι, γ) Χαιδάρι – Πειραιάς, δ) Πανεπιστήμιο – Γαλάτσι (2003)

Καθήκοντα Συμβούλου για την υλοποίηση Γεωλογικών – Γεωτεχνικών μελετών για την αντιμετώπιση καταστροφών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηρακλείου (περιοχές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 της αναγνωριστικής μελέτης που έχει συντάξει ο ΟΑΝΑΚ) (2003)

Επείγουσες γεωλογικές – γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες σε θέσεις κατολισθήσεων- καταπτώσεων σε πρανή του οδικού άξονα Κορίνθου -Πάτρας (2003)

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη παραλλαγών της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα – Πύργος (2003)

Aστοχία επιχώματος στη Χ.Θ 123+000 του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου- Τρίπολης, Προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τη κατασκευή παράπλευρης οδού – Γεωλογικές – Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες (2003)

Γεωτεχνική μελέτη προσωρινής αντιστήριξης πρανών εκσκαφής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων Πλατείας Αιγύπτου στην Αθήνα, υδρογεωλογική μελέτη υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στην οδό Ριζάρη και στις πλατείες Νοσοκομείου παίδων, Κάννιγγος και Αιγύπτου στην Αθήνα (2003)

 

Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνας) στα πλαίσια του έργου «Μελέτη οδού Βελεστίνου – Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου Τμήμα Α.Κ. Λάρισας – Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής» (2003)

Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στα πλαίσια σύνταξης Συμμπληρωματικών μελετών του έργου Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Νοσοκομείου Αγία Ολγα (2003)

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Δικαίου Ν. Κω” (2003)

Επείγουσες γεωλογικές – γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες σε θέσεις κατολισθήσεων – καταπτώσεων κατά μήκος της κοιλάδας των Τεμπών στην αρ. 1 Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/κης Π.Α.Θ.Ε. (2002)

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τις ανάγκες του έργου “Κατασκευή οδού Άγιος Σώζων – Αλάγνι (Χ.Θ. 0+000 – 12+270) και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Καλιθέα Άγιος Σώζων” – Ν. Ηρακλείου Κρήτη (2002)

Γεωτεχνική έρευνα για την ανέγερση συγκροτήματος γραφείων με έξι υπόγεια στην Αθήνα (2002)

Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες (ολοκλήρωση μελετών – τεύχη δημοπράτησης) για τη δημοπράτηση της Β’ Φάσης του έργου “Σύνδεση της ευρείας παράκαμψης Πατρών με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη” (2002)

logo-bvqi1-4        logo-ags1-4  logo-keynetix1-4

logo-bvqi1-4    logo-esyd1-4  logo-ags1-4  logo-keynetix1-4